Strona główna PLEnglish
O Firmie
Oferta
Projekty
Kontakt i Praca
Projekty


KEMIRA Ostrołęka
Instalacja do ciągłej produkcji oleju talowego 1 t/h. Projekt, montaż, uruchomienie.

    KEMIRA Świecie
Instalacja do ciągłej produkcji oleju talowego 2,5 t/h. Projekt, montaż, uruchomienie.

SATURN Management Świecie

GZP Głuchołazy
Stacja redukcyjno-schładzająca 120 t/h (6,4/0,6MPa; 460/1900C). Instalacja odpylania spalin (multicyklon).
      
  Elektrociepłownia Kalisz
Turbina Skraplacz

Turbozespół kondensacyjny z pogorszoną próżnią.
Kontrakt, projekt, nadzór nad montażem, uruchomienie.

Elektrociepłownia Elbląg

Koksownia Dębieńsko
Turbozespół przeciwprężny
12MW (złożony z dwóch różnych turbozespołów).
Turbozespół przeciwprężny 2,5MW.


Projekt, montaż, uruchomienie. 
 


 

  

 • zainstalowanie, modernizacja i wprowadzenie regulacji elektronicznej 3-ch turbozespołów energetycznych 2,5 MW; 4 MW; 12 MW
 • projekty przebudowy i modernizacji sieciowej wymiennikowi ciepła 50 MW, zastosowanie elektronicznej optymalizacji produkcji ciepła
 • ekspertyzy techniczne pracy dwóch turbozespołów energetycznych 13 MW
 • koncepcje techniczno-ekonomiczne budowy kilku elektrociepłowni przemysłowych
 • ekspertyzy samokompensacji i wytężenia rurociągów energetycznych od DN250 do DN1000
 • analiza techniczna samoczynnego załączania pomp wody zasilającej 110 bar w EC 700 MW
 • realizacja budów kilku kotłowni parowych, gazowych i olejowych
 • analiza techniczna systemów elektronicznych sterowania i regulacji gazowych kotłów energetycznych w Rosji (USA)
 • inwentaryzacja projektowo-elektroniczna instalacji energetycznych elektrociepłowni 700 MW z turbozespołami o łącznej mocy 100 MW
 • demontaż i transport dwóch turbozespołów energetycznych w zakładach chemicznych w Niemczech
 • projekt instalacji kotła wodnego 20 MW (Niemcy)
 • modernizacja i przebudowa wraz z elektroniczną instalacją sterowania i regulacji linii produkcyjnej, chemicznej oleju talowego w Polsce i w Rosji oraz produkcji kleju papierniczego
 • projekt techniczny i koncesyjny UDT rurociągów kotła fluidalnego 230 t/h (Austria)
 • projekt instalacji rurociągowej i koncesyjny UDT turbozespołu p. prężnego 13 MW (Niemcy).
kliknij, aby pobrać naszą listę referencji.Strona główna PL|English